Սերգեյ Կոզլով. Ոզնուկը մշուշում (մաս 3-րդ)


Երբ դու թաքցնում ես արևը, ես տխրում եմ

Լեռան վրա մշուշ էր ու վարդանարնջագույն ցոլքեր: Ամբողջ օրն անձրև էր հեղում, հետո դադարեց, դուրս ելավ արևը, անցավ լեռան ետևը, և հիմա այ այդպիսի մի լեռ էր:
Շատ գեղեցիկ էր, այնքան գեղեցիկ, որ Ոզնուկն ու Արջուկն ուղղակի դիտում էին ու իրար ոչինչ չէին ասում:
Իսկ լեռն անընդհատ փոփոխվում էր. Նարնջագույնը տեղափոխվել էր ձախ, վարդագույնը՝ աջ, իսկ երկնագույնը դարձել էր թխակապույտ և մնացել վերևում:
Ոզնուկն ու Արջուկը վաղուց էին սիրում այդ խաղը. փակում ես աչքերդ, իսկ երբ բացում ես, ամեն ինչ ուրիշ է:
- Բացիր արագ,- շշնջաց Ոզնուկը,- շա՜տ հավես է:
Հիմա նարնջագույնը նեղ երիզով ծորում էր ողջ լեռով մեկ, իսկ վարդագույնն ու երկրնագույնն անհետացել էին:
Մշուշն այնտեղ էր՝  ավելի վերևում, իսկ ինքը` լեռը, կարծես գոտևորվել էր նարնջագույն ժապավենով:
Նրանք նորից փակեցին աչքերը ու երբ ակնթարթ անց նորից բացեցին, կրկին ամեն ինչ փոխվել էր:
Նարնջագույնը տեղ-տեղ բոցկլտում էր ձախ ու աջ կողմերում, վարդագույնը հանկարծ հայտնվեց աջ կողմում, վարդաերկնագույնն անհետացավ, ու լեռն ամբողջությամբ դարձավ մութ, հանդիսավոր, այնպես, որ նրանից հնարավոր չէր աչք կտրել: Ոզնուկն ու Արջուկը նորից փակեցին ու բացեցին աչքերը. Լեռը հանդարտ էր, մշուշոտ, աջից թեթևակի վարդագույն լուսավորությամբ, բայց նրանք չհասցրեցին փակել աչքերը, երբ այդ լուսավորությունը կորավ:
Մշուշոտ, շատ գեղեցիկ լեռը նայում էր Ոզնուկին ու Արջուկին:
Ու հանկարծ, կամ դա Ոզնուկին ու Արջուկին թվաց, ինչ-որ մեկը սկսեց խոսել.
-    Ձեզ դո՞ւր է գալիս ինձ նայելը:
-    Հա,- ասաց Ոզնուկը:
-    Իսկ ո՞վ է, ո՞վ է խոսում,- շշուկով հարցրեց Արջուկը:
-    Ես գեղեցի՞կ եմ:
-    Հա,- ասաց Ոզնուկը:
-    Իսկ ե՞րբ եմ ես ձեզ ավելի շատ դուր գալիս, առավոտյա՞ն, թե՞ երեկոյան:
Այստեղ արդեն Արջուկն էլ հասկացավ, որ լեռն է խոսում:
-    Ինձ՝ առավոտյան,- Ասաց Արջուկը:
-    Իսկ ինչո՞ւ:
-    Էդ ժամանակ առջևում մի ամբողջ օր է, ու…
-    Իսկ քե՞զ, Ոզնուկ:
-    Երբ դու թաքցնում ես արևը, ես տխրում եմ,- ասաց Ոզնուկը,- Բայց ես ավելի շատ սիրում եմ քեզ նայել երեկոյան:
-    Իսկ ինչու՞:
-    Երբ երեկոյան ես նայում, կարծես այնտեղ՝ գագաթին ես կանգնած, ու հեռու-հեռուն է երևում:
-    Եվ ի՞նչ ես դու այսօր տեսել, Ոզնուկ,- հարցրեց լեռը:
-    Այսօր արևն այնպես էր թաքնվում, ու ինչ-որ մեկն այնպես չէր թողնում՝ նա գնա, որ ես ոչնչի մասին չէի մտածում, միայն նայում էի:
-    Իսկ ես… Մենք… Մեկ բացում ենք աչքերը, մեկ փակում: Մենք այդպես խաղում ենք,- ասաց Արջուկը:
Մթնշաղն արագորեն թանձրանում էր:
Եվ երբ գրեթե բոլորովին մութ էր, մգակապտականաչավուն երկինքը հանկարծ պոկվեց լեռանից, և այն կտրուկ 
ամբողջովին տեսանելի դարձավ՝ սևին տալով մութ երկնքից իրեն բաժանող դալկաերկնագույն երիզի վրա:

ռուսերենից թարգմանեց ՎԱՀԱԳՆ ԹԵՎՈՍՅԱՆԸ


No comments:

Post a Comment