Poesía armenia

Արդի հայ պոեզիան իսպաներեն են թարգմանել Անա Արզումանյանն ու Ալիս Տեր-Ղևոնդյանը: 


Ներկայացնում է Անա Արզումանյանը, Բուենոս Այրես 2012